Obudź inteligencję Twego ciała ...Wszystkie zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, usprawniania ruchowego z uwzględnieniem reedukacji/rehabilitacji mięśni dna miednicy wg metody Benity Cantieni.
Subtelne ćwiczenia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, w każdej fazie życia.
W celu indywidualizacji zajęć, przed przystąpieniem należy wypełnić ankietę zdrowotną.

Kursy/Warsztaty/Cykliczne zajęcia grupowe/Sesje indywidualne/Szkolenia

W koncepcji CANTIENICA® kluczowym jest sprzężenie układu kostno-mięśniowo-powięziowego całego ciała. Ćwiczenia kształtują ruch, siłę, ciało, postawę i szybkość reakcji na potrzeby życia codziennego, poprzez sprzężenie mięśni dna miednicy tj. zespołu mięśni Levator Ani i kształtowanie ruchu trójdymensionalnego. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu, co nadaje jej holistyczny charakter. Wyprostowana miednica, osie kończyn i naprężony kręgosłup, jako podstawa każdej pozycji ćwiczebnej, gwarantują bezpieczeństwo dla stawów, optymalną ochronę przed obciążeniami i urazami, a czerpanie siły z głębi dobry seks i lekkość. Logiczną konsekwencją jest kształtne, stabilne, sprawne i zrelaksowane ciało. Osiąganie rezultatów następuje poprzez jakość tzn. terapeutycznie trafną anatomiczną precyzję, a nie poprzez ilość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE (w małych grupach)

CANTIENICA®-Studio w Centrum Praktyka Osteopatii i Fizjoterapii OSTEOPATICA
ul. Tomaszowska 6/1, 50-523 Wrocław

wtorek           środa *           czwartek          

09:00-10:00
10:30-11:30
                                                                    
18:00-19:00    18:00-19:00     18:00-19:00
19:30-20:30    19:30-20:30     19:30-20:30


*) W środy zajęcia odbywają się na nowej sali w Zespole Szkół Nr. 14
Al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław (budynek biurowo-sportowy znajdujący się pomiędzy szkołą a basenem, przystanek tramwajowy Kętrzyńska)

Opłata za cykl zajęć grupowych jest stała i wynosi 200,00 zł.
Z każdym kolejnym cyklem wzrasta ilość zajęć w cyklu według następującego schematu:
I cykl - 4 zajęcia, II cykl - 5 zajęć, III cykl - 6 zajęć, każdy następny cykl - 6 zajęć.
Wybierasz 1 dzień w tygodniu lub więcej (w miarę wolnych miejsc).
Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu do "odrobienia", na koniec danego cyklu. Nie ma możliwości przesunięcia rozpoczętego cyklu na inny termin.
Opłata za pojedyńcze zajęcia grupowe wynosi 50,00 zł.

Uczestnicy zajęć warsztatowych chcąc kontynuować ćwiczenia poprzez udział w zajęciach cyklicznych opłacają jak za II cykl. Osoby, które odbyły cykl sesji indywidualnych opłacają jak za III cykl.
Osoby, które nie mają doświadczenia z metodą CANTIENICA®, mogą dołączyć do każdej grupy po odbyciu 20 min spotkania wprowadzającego (przed pierwszymi zajęciami).
Zajęcia są indywidualizowane stosownie do potrzeb uczestników, nie ma podziału na początkujących i zawansowanych. Udział w zajęciach tylko po uprzednim uzgodnieniu!

SESJE INDYWIDUALNE
Małgorzata Żarnowska przyjmuje indywidualnie w
Centrum Praktyka Osteopatii i Fizjoterapii OSTEOPATICA oraz CANTIENICA®-Studio
ul. Tomaszowska 6/1, 50-523 Wrocław
(sukcesy w pracy fizjoterapeutycznej osiąga opierając się głównie na koncepcji CANTIENICA®) 

Opłata: 150,00 zł/60min (para 200,00 zł/60min)
Przy płatnościach z góry za 5 spotkań po 60 min - 675,00 zł (para 900,00 zł)
za 10 spotkań po 60 min - 1200,00 zł (para 1600,00 zł)
Terminy tylko według uzgodnienia!

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Informacje o zajęciach warsztatowych znajdziesz tutaj

Zgłoszenia
Telefon 71 322 77 01, 601 239 776, email info@cantienica-instruktor.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu.
W CANTIENICA®-Studio zajęcia prowadzone są wyłącznie i ściśle według metody CANTIENICA®.

Płatności
Wszystkie płatności dokonywane są z góry na wskazany rachunek bankowy.
W tytule wpłaty należy podać cykl i datę pierwszych zajęć danego cyklu np. II cykl od dd.mm.rr lub np. cykl 5 sesji indyw. od dd.mm.rr. Chęć kontynuacji cyklu zajęć grupowych należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem jednocześnie dokonując opłaty za kolejny cykl, natomiast sesji indywidualnych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Podobnie osoby od dłuższego czasu kontynuujące udział w zajęciach w przypadku zakończenia proszone są o zgłoszenie tego faktu z tygodniowym wyprzedzeniem.
Gwarancją miejsca/terminu jest dokonanie płatności.

J
ak się ubrać do ćwiczeń CANTIENICA®?
Nie jest wymagane żadne specjalne sportowe ubranie, natomiast idealne jest ubranie przyległe do ciała z materiału stretch. Przylegające ubranie ułatwia CANTIENICA®-Instruktorowi oraz ćwiczącemu staranniejsze zważanie na subtelności ciała, elastyczne zapewnia swobodę ruchów, w szczególności w obrębie stawów miednicy i barkowych. Ważne jednak aby czuć się swobodnie. Praca instruktora polega m. in. na coachingu poprzez dotyk, zatem do uczestnictwa w zajęciach grupowych wskazany jest długi rękaw i długie nogawki. Na stopy koniecznie bezpoślizgowe skarpety, do nabycia w cenie 30,00 zł.

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE w Polsce /Wrocław/
Obecnie można odbyć szkolenie na poziomie podstawowym (Bronze) rozpoczynając od modułu CANTIENICA®-Program Power lub CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy,
oraz z modułu dydaktycznego CANTIENICA®-Coaching.

Informacje o przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera, o modułowym systemie kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG Zurych, o tym kto od którego modułu może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy oraz o planowanych terminach szkoleń znajdziesz tutaj
Szkolenia prowadzi Małgorzata Żarnowska, jedyny szkoleniowiec metody CANTIENICA® w Polsce.