Obudź inteligencję Twego ciała ...Fizjo Fitness Pro Well Lifestyle -Wszystkie zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, usprawniania ruchowego z uwzględnieniem reedukacji/rehabilitacji mięśni dna miednicy wg metody Benity Cantieni. Subtelne ćwiczenia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, w każdej fazie życia.
W celu indywidualizacji zajęć, przed przystąpieniem należy wypełnić ankietę zdrowotną.

Kursy/Warsztaty/Cykliczne zajęcia grupowe/Sesje indywidualne/Szkolenia instruktorskie

W koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy kluczowym jest sprzężenie układu kostno-mięśniowo-powięziowego całego ciała. Ćwiczenia kształtują ruch, siłę, ciało, postawę i szybkość reakcji na potrzeby życia codziennego, poprzez sprzężenie mięśni dna miednicy tj. zespołu mięśni Levator Ani i kształtowanie ruchu trójdymensionalnego. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu, co nadaje jej holistyczny charakter. Wyprostowana miednica, osie kończyn i naprężony kręgosłup, jako podstawa każdej pozycji ćwiczebnej, gwarantują bezpieczeństwo dla stawów, optymalną ochronę przed obciążeniami i urazami, a czerpanie siły z głębi dobry seks i lekkość. Logiczną konsekwencją jest kształtne, stabilne, sprawne i zrelaksowane ciało. Osiąganie rezultatów następuje poprzez jakość tzn. terapeutycznie trafną anatomiczną precyzję, a nie poprzez ilość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE (w grupach max 10 osób)


Wznowienie zajęć po przerwie wakacyjnej, z przyczyn losowych, przewidziane na miesiąc pażdziernik 2018r.


Opłata za cykl zajęć grupowych jest stała i wynosi 200,00 zł.
Z każdym kolejnym cyklem wzrasta ilość zajęć w cyklu według następującego schematu:
I cykl - 4 zajęcia, II cykl - 5 zajęć, III cykl - 6 zajęć, każdy następny cykl - 6 zajęć.
Wybierasz 1 dzień w tygodniu lub więcej (w miarę wolnych miejsc).
Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu, do "odrobienia" na koniec danego cyklu lub wcześniej w przypadku wolnego miejsca w innej grupie. Nie ma możliwości przesunięcia rozpoczętego cyklu na inny termin. Opłata za pojedyńcze zajęcia grupowe wynosi 50,00 zł.

Uczestnicy zajęć warsztatowych chcąc kontynuować ćwiczenia poprzez udział w zajęciach cyklicznych opłacają jak za II cykl. Osoby, które odbyły cykl sesji indywidualnych opłacają jak za III cykl.
Osoby, które nie mają doświadczenia z treningiem CANTIENICA®, mogą dołączyć do każdej grupy po odbyciu 20 min spotkania wprowadzającego do metodyki ćwiczeń (przed pierwszymi zajęciami).
Zajęcia są indywidualizowane stosownie do potrzeb uczestników, nie ma podziału na początkujących i zawansowanych. Udział w zajęciach tylko po uprzednim uzgodnieniu.

SESJE INDYWIDUALNE
Opłata: 150,00 zł/60min (para 200,00 zł/60min)
Przy płatnościach z góry za 5 spotkań po 60 min - 675,00 zł (para 900,00 zł)
za 10 spotkań po 60 min - 1200,00 zł (para 1600,00 zł)
Terminy tylko według uzgodnienia.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Informacje o zajęciach warsztatowych znajdziesz tutaj

Zgłoszenia
Telefon/sms 601 239 776, email info@cantienica-instruktor.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.
Małgorzata Żarnowska CANTIENICA®-Studio prowadzi zajęcia grupowe wyłącznie i ściśle według koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy.
Prowadząca: Małgorzata Żarnowska, Fizjoterapeutka, Fitnesstrainer, Senior Teacher metody CANTIENICA®. Ogólne warunki udziału w zakładce Impressum.

Płatności
Wszystkie płatności dokonywane są z góry na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rachunek bankowy. W tytule wpłaty należy podać cykl i datę pierwszych zajęć danego cyklu np. II cykl zajęć grupowych od dd.mm.rr lub np. cykl 5 sesji indyw. od dd.mm.rr. Chęć kontynuacji cyklu zajęć grupowych należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem jednocześnie dokonując opłaty za kolejny cykl, natomiast sesji indywidualnych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Podobnie osoby od dłuższego czasu kontynuujące udział w zajęciach w przypadku zakończenia proszone są o zgłoszenie tego faktu z tygodniowym wyprzedzeniem. Gwarancją miejsca/terminu jest dokonanie płatności.

J
ak się ubrać do ćwiczeń CANTIENICA®?
Nie jest wymagane żadne specjalne sportowe ubranie, natomiast idealne jest ubranie przyległe do ciała z materiału stretch. Przylegające ubranie ułatwia CANTIENICA®-Instruktorowi oraz ćwiczącemu staranniejsze zważanie na subtelności ciała, elastyczne zapewnia swobodę ruchów, w szczególności w obrębie stawów miednicy i barkowych. Ważne jednak aby czuć się swobodnie. Praca instruktora polega m. in. na coachingu poprzez dotyk, zatem do uczestnictwa w zajęciach grupowych wskazany jest długi rękaw i długie nogawki. Na stopy koniecznie bezpoślizgowe skarpety, do nabycia w cenie 30,00 zł.

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE w Polsce / w j. polskim

Od 2014r dostępne były w Polsce szkolenia prowadzone przez Małgorzatę Żarnowską w języku polskim, w systemie modułowym: CANTIENICA®-Program Power, CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy, CANTIENICA®-Coaching. Ponad dwa lata temu rozpoczęła się transformacja w systemie szkoleniowym koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy. CANTIENICA AG odeszła od modułowego systemu szkoleniowego i przeszła na system wielopoziomowy (1-4). Przyczyną przejścia była potrzeba standaryzacji, ze względu na jakościowo znaczne różnice w przekazywaniu metody, przez absolwentów poszczególnych modułów. Przejście na system wielopoziomowy doprowadziło do profesjonalizacji zakończonego egzaminem szkolenia podstawowego, akredytowanego przez Eduqua® (www.eduqua.ch).

W zmienonym systemie wszyscy instruktorzy CANTIENICA® otrzymują solidne i równe podstawy. Absolwenci poziomu 1 są od razu w stanie zaoferować metodę CANTIENICA® w pełni, z wyrafinowanym coachingiem i rozbudowaną choreografią dla klientów o różnych potrzebach. Dalsze dogłębne kształcenie może być kontynuowane na kolejnym poziomie 2, 3 oraz 4.

CANTIENICA®- Metoda Kształtowania Ciała & Postawy ma systematyczną strukturę.  System poziomów obsługuje tę strukturę i wspiera ciągły rozwój instruktora.  Nauka i nauczanie tej metody staje się bardziej przejrzyste, a także bardziej wymagające. Dzięki konwersji został osiągnięty zamierzony postęp jakości.

W związku z tym również szkolenia w Polsce ulegają konwersji.  Wkrótce zostaną przekazane informacje o terminach szkolenia upgrade wyrównawczego poziom 1, przeznaczonego dla absolwentów systemu modułowego, jak również terminy szkoleń na poziomie 1.

Informacje o przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera, o wielopoziomowym systemie kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG Zurych, o tym kto może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy oraz o planowanych terminach szkoleń wkrótce w j. polskim znajdziesz  tutaj
System opisany jest na stronach www.cantienica.com (DE), www.cantienica-method.com (EN).