Impressum


W związku z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informuję, że dbając o dane swoich Klientów/Pacjentów przechowuję i przetwarzam je zgodnie z RODO oraz Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta. Zapisanie się na zajęcia i udostępnienie swoich danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie w celu obsługi przez firmę Małgorzata Żarnowska Fizjo & Lifestyle z siedzibą we Wrocławiu, i przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). W razie pytań i niejasności proszę o kontakt.

Małgorzata Żarnowska Fizjo & Lifestyle
Praktyka fizjoterapeutyczna
Trening CANTIENICA® body in evolution

Siedziba:
ul. Jana Sebastiana Bacha 3 lok.1
50-305 Wrocław
NIP 8980006919
REGON 005980010

Miejsca wykonywania działalności:
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław, Klub Sportowy AZS Wrocław, obiekt GEM, (Zacisze)
ul. Zwycięska 14e, 53-033 Wrocław, Zwycięska gym & fitness center, (Krzyki)
ul. Św. Wincentego 41, 50-251 Wrocław, Pro Humane, (Śródmieście)

Telefon +48 601 239 776
Email  info@cantienica-instruktor.com
www.cantienica-instruktor.com
www.cantienica.pl

Koncepcja strony: Małgorzata Żarnowska (2006)
Realizacja techniczna: Małgorzata Żarnowska, Krystyna Mader www.webnolimits.net

Zalecenia prawne

Zawartość tej witryny internetowej podlega ochronie praw autorskich, własności intelektualnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994) oraz praw majątkowych wydawcy. Publikacja wymaga zgody właściciela. Zezwala się na korzystanie tylko dla celów prywatnych bez naruszania praw i wprowadzania zmian. Zawartość stron nie może być kopiowana i rozpowszechniana w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim.
Layout, grafiki oraz ich układ na stronach oraz zamieszczone teksty, zdjęcia, znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe oraz logo są zastrzeżone, własnością ich właścicieli i podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Niedozwolone korzystanie, zaniedbanie przestrzegania praw ochronnych i ich nieprzestrzeganie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja i licencja

Niniejsze strony zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to Małgorzata Żarnowska nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji  i wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych w witrynie, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania. Zawarta na stronach własność intelektualna jest prawnie chroniona. Strony nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej.

Zdjęcia

Prinz Galerie ©Manfred Schelwitz oraz  www.fotolia.de royalty-freie Bilder: Copyright © Thomas Költgen. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia ćwiczeń gimnastycznych pochodzą z CANTIENICA AG Zurych i podlegają copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcje wykonania ćwiczeń są do zakupienia i pobrania w Shop na www.cantienica.com 

Ogólne warunki udziału w zajęciach

Zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny usprawniania ruchowego z uwzględnieniem rehabilitacji mięśni dna miednicy według metody Benity Cantieni.
Formy zajęć: indywidualne i grupowe.
Prowadzącym zajęcia jest Małgorzata Żarnowska.
Zastrzega się możliwość zastępstwa w prowadzeniu zajęć grupowych, przez osoby posiadające certyfikat wstępny i/lub dyplom ukończenia szkolenia instruktorskiego.
Zajęcia indywidualne odbywają się według indywidualnych uzgodnień.

Zajęcia grupowe prowadzone są w ramach cyklicznych sesji zajęć we Wrocławiu oraz w ramach warsztatowych zajęć weekendowych lub wyjazdowych.
Zajęcia cykliczne we Wrocławiu odbywają się przy udziale co najmniej 4 zgłoszonych uczestników.
Zajęcia warsztatowe odbywają się przy udziale co najmniej 6 uczestników.  

Regulację uczestnictwa w zajęciach cyklicznych we Wrocławiu zamieszczono na stronie:
http://www.cantienica-instruktor.com/pl/kurse.html

Regulację uczestnictwa w zajęciach warsztatowych zamieszczono na stronie:
http://www.cantienica-instruktor.com/pl/workshop.html.

Ponadto w przypadku weekendowych/wyjazdowych zajęć warsztatowych:
- potwierdzenie nadejścia wpłaty i otrzymania miejsca następuje e-mailem i/lub sms-em;
- opłata za zajęcia podlega zwrotowi w przypadku gdy zajęcia nie dojdą do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora lub z powodu gdy zajęcia nie dojdą do skutku z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
- w przypadku rezygnacji uczestnika istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym, że w razie rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub nie wzięcia udziału w zajęciach uczestnik ponosi pełne koszty (jeżeli zajęcia rozpoczynają się w sobotę, pełny zwrot wpłaty następuje przy rezygnacji złożonej w piątek poprzedzającego tygodnia). Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Po dokonaniu opłaty przez uczestnika zastępczego następuje zwrot opłaty uczestnikowi dokonującemu rezygnacji. Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie);
- w przypadku nadejścia nadmiernej liczby zgłoszeń opłata zostanie zwrócona lub zaproponowany inny termin. 

Opłata za zajęcia następuje zgodnie z ogłoszonym programem i warunkami udziału. 

Zastrzega się możliwość odwołania zajęć bez roszczeń finansowych uczestników w razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat lub w przypadku niedyspozycji prowadzącego zajęcia. Wpłacone kwoty zostają wówczas zwracane lub przeniesione na inny termin w zależności od woli wpłacającego. Zastrzega się możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć.