Kontakt


Małgorzata Żarnowska
Fizjo & Lifestyle
Fizjoterapeutka (PWZFiz nr 3669)
Licencjonowana instruktorka CANTIENICA® body in evolution level 4 platinum
Senior Teacher koncepcji CANTIENICA®

Telefon: +48 601 239 776
E-mail: info@cantienica-instruktor.com

Szukasz instruktora/instruktorki w swojej okolicy?
Światowa lista rekomendowanych instruktorów, terapeutów i nauczycieli opublikowana jest na www.cantienica.com 

Wskazówka do listy:
status odnosi się do osoby i wskazuje poziom wykształcenia, znak w formie korony oznacza instruktora posiadającego licencję:
1 - bronze (brązowy) - zintegrowane moduły Trening Dna Miednicy, Program Power, Coaching
2 - silber (srebrny) - Program Plecy
3 - gold (złoty) - 3a (go!), 3b (Faceforming)
4 - platin (platynowy) - pogłębiający pracę z adekwatnymi przyrządami

Instytucja szkoleniowa CANTIENICA AG jest certyfikowana przez światowy urząd kontroli i certyfikacji SGS certyfikatem eduQua (www.eduqua.ch)
Nazwa CANTIENICA® jest marką zarejestrowaną w rejestrze międzynarodowym.
Dyplom uprawnia do prowadzenia zajęć wg wskazań na dyplomie.
Dyplom nie uprawnia do przeprowadzania szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego oraz podyplomowego doskonalenia zawodowego specjalistów.
Szkolenia prowadzone są przez Master i Senior Teacher uprawomocnionych przez instytucję szkoleniową CANTIENICA AG w Zurychu- lista na struktura CANTIENICA AG.
Więcej na www.cantienica.com (DE) oraz www.cantienica-method.com (EN)

Jak zostać instruktorem CANTIENICA® ?
W latach 2014-2017 dostępne były w Polsce szkolenia organizowane i prowadzone przez Małgorzatę Żarnowską
w ramach jej umowy licencyjnej z CANTIENICA AG, w języku polskim, w systemie modułowym: CANTIENICA®-Program Power, CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy.

Na skutek
transformacji w systemie szkoleniowym CANTIENICA AG odeszła od systemu modułowego i przeszła na system wielopoziomowy (1-4). Przyczyną przejścia była potrzeba standaryzacji, ze względu na jakościowo znaczne różnice w przekazywaniu metody, przez absolwentów poszczególnych modułów. Przejście na system wielopoziomowy doprowadziło do profesjonalizacji zakończonego egzaminem szkolenia podstawowego.
Nauka i nauczanie tej metody jest bardziej przejrzyste, a także bardziej wymagające. Dzięki konwersji został osiągnięty zamierzony postęp jakości.

W 2019r. nastąpiły radykalne
zmiany w polityce firmy. CANTIENICA AG wprowadziła licencyjny
system ochrony marki, a wraz z nim nowy claim metody: CANTIENICA® body in evolution.

Informacje na temat:
- kto może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA® body in evolution,
- przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera,
- wielopoziomowego systemu kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG
- warunków licencji

- planowanych terminów szkoleń organizowanych przez CANTIENICA AG
- listy instruktorów licencjonowanych oraz rekomendowanych dyplomowanych
znajdują się na stronie www.cantienica.com.