Obudź inteligencję twego ciała ...Fizjo Fitness Pro Well Lifestyle -Wszystkie zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, usprawniania ruchowego z uwzględnieniem reedukacji/rehabilitacji mięśni dna miednicy wg metody Benity Cantieni. Subtelne ćwiczenia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, w każdej fazie życia.
W celu indywidualizacji zajęć, przed przystąpieniem należy wypełnić ankietę zdrowotną.

Kursy/Warsztaty/Cykliczne zajęcia grupowe/Sesje indywidualne/Szkolenia instruktorskie

W koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy kluczowym jest sprzężenie układu kostno-mięśniowo-powięziowego całego ciała. Ćwiczenia kształtują ruch, siłę, ciało, postawę i szybkość reakcji na potrzeby życia codziennego, poprzez sprzężenie mięśni dna miednicy tj. zespołu mięśni Levator Ani i kształtowanie ruchu trójdymensionalnego. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu, co nadaje jej holistyczny charakter. Wyprostowana miednica, osie kończyn i naprężony kręgosłup, jako podstawa każdej pozycji ćwiczebnej, gwarantują bezpieczeństwo dla stawów, optymalną ochronę przed obciążeniami i urazami, a czerpanie siły z głębi dobry seks i lekkość. Logiczną konsekwencją jest kształtne, stabilne, sprawne i zrelaksowane ciało. Osiąganie rezultatów następuje poprzez jakość tzn. terapeutycznie trafną anatomiczną precyzję, a nie poprzez ilość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE (w grupach max 10 osób)
aktualnie odbywają się w następujących lokalizacjach:

Al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław, Zespół Szkół Nr. 14, (Psie Pole)
środa 18.00-19.00 oraz 19.30-20.30

ul. Zwycięska 14e, 53-033 Wrocław, Zwycięska Gym & Fitness Centrum, (Krzyki)
wtorek    18.00-19.00 oraz 19.00-20.00 (tylko mężczyżni)
czwartek 18.00-19.00 oraz 19.00-20.00

ul. Św. Wincentego 41, 50-251 Wrocław, Pro Humane, (Śródmieście)
wtorek  7.45-8.45; 10.30-11.30; 11.45-12.45
piątek 10.00-11.00


Opłata za cykl zajęć grupowych jest stała i wynosi 200,00 zł.
Z każdym kolejnym cyklem wzrasta ilość zajęć w cyklu według następującego schematu:
I cykl - 4 zajęcia, II cykl - 5 zajęć, III cykl - 6 zajęć, każdy następny cykl - 6 zajęć.
Wybierasz 1 dzień w tygodniu lub więcej (w miarę wolnych miejsc).
Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu, do "odrobienia" na koniec danego cyklu lub wcześniej w przypadku wolnego miejsca w innej grupie. Nie ma możliwości przesunięcia zajęć rozpoczętego cyklu na inny termin. Opłata za pojedyncze zajęcia grupowe wynosi 50,00 zł.

Uczestnicy zajęć warsztatowych chcąc kontynuować ćwiczenia poprzez udział w zajęciach cyklicznych opłacają jak za II cykl. Osoby, które odbyły cykl sesji indywidualnych opłacają jak za III cykl.
Osoby, które nie mają doświadczenia z treningiem CANTIENICA®, mogą dołączyć do każdej grupy po odbyciu 15 min spotkania wprowadzającego do metodyki ćwiczeń (przed pierwszymi zajęciami) lub odbyciu sesji indywidualnej.
Zajęcia są indywidualizowane stosownie do potrzeb uczestników, nie ma podziału na początkujących i zaawansowanych. Udział w zajęciach tylko po uprzednim uzgodnieniu.

SESJE INDYWIDUALNE
Opłata: 150,00 zł/60min (para 200,00 zł/60min)
Przy płatnościach z góry za 5 spotkań po 60 min - 675,00 zł (para 900,00 zł)
za 10 spotkań po 60 min - 1200,00 zł (para 1600,00 zł)
Terminy tylko według uzgodnienia.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Informacje o zajęciach warsztatowych znajdziesz tutaj

Zgłoszenia
Telefon/sms 601 239 776, email info@cantienica-instruktor.com
W zgłoszeniu telefonicznym/sms należy podać imię i nazwisko oraz adres email, w zgłoszeniu email dodatkowo nr telefonu do kontaktu.
Małgorzata Żarnowska CANTIENICA®-Studio prowadzi zajęcia grupowe wyłącznie i ściśle według koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy.
Ogólne warunki udziału w zakładce Impressum.

Płatności
Wszystkie płatności dokonywane są z góry na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rachunek bankowy. W tytule wpłaty należy podać cykl i datę pierwszych zajęć danego cyklu np. II cykl zajęć grupowych od dd.mm.rr lub np. cykl 5 sesji indyw. od dd.mm.rr.
Chęć kontynuacji cyklu zajęć grupowych należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem jednocześnie dokonując opłaty za kolejny cykl, natomiast sesji indywidualnych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Podobnie osoby od dłuższego czasu kontynuujące udział w zajęciach w przypadku zakończenia proszone są o zgłoszenie tego faktu z tygodniowym wyprzedzeniem.
Gwarancją miejsca/terminu jest dokonanie płatności.

J
ak się ubrać do ćwiczeń CANTIENICA®?
Nie jest wymagane żadne specjalne sportowe ubranie, natomiast idealne jest ubranie przyległe do ciała z materiału stretch. Przylegające ubranie ułatwia CANTIENICA®-Instruktorowi oraz ćwiczącemu staranniejsze zważanie na subtelności ciała, elastyczne zapewnia swobodę ruchów, w szczególności w obrębie stawów miednicy i barkowych. Ważne jednak aby czuć się swobodnie. Praca instruktora polega m. in. na coachingu poprzez dotyk, zatem do uczestnictwa w zajęciach grupowych wskazany jest długi rękaw i długie nogawki. Na stopy koniecznie bezpoślizgowe skarpety, do nabycia w cenie 20,00 zł.

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE w Polsce / w j. polskim

Od 2014r dostępne były w Polsce szkolenia prowadzone przez Małgorzatę Żarnowską w języku polskim, w systemie modułowym: CANTIENICA®-Program Power, CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy, CANTIENICA®-Coaching. Ponad dwa lata temu rozpoczęła się transformacja w systemie szkoleniowym koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy. CANTIENICA AG odeszła od modułowego systemu szkoleniowego i przeszła na system wielopoziomowy (1-4). Przyczyną przejścia była potrzeba standaryzacji, ze względu na jakościowo znaczne różnice w przekazywaniu metody, przez absolwentów poszczególnych modułów. Przejście na system wielopoziomowy doprowadziło do profesjonalizacji zakończonego egzaminem szkolenia podstawowego, akredytowanego przez Eduqua® (www.eduqua.ch).

W zmienionym systemie wszyscy instruktorzy CANTIENICA® otrzymują solidne i równe podstawy. Absolwenci poziomu 1 są od razu w stanie zaoferować metodę CANTIENICA® w pełni, z wyrafinowanym coachingiem i rozbudowaną choreografią, dla klientów o różnych potrzebach. Dalsze dogłębne kształcenie może być kontynuowane na kolejnym poziomie 2, 3 oraz 4.

CANTIENICA®- Metoda Kształtowania Ciała & Postawy ma systematyczną strukturę.  System poziomów obsługuje tę strukturę i wspiera ciągły rozwój instruktora.  Nauka i nauczanie tej metody staje się bardziej przejrzyste, a także bardziej wymagające. Dzięki konwersji został osiągnięty zamierzony postęp jakości.

W związku z tym również szkolenia w Polsce ulegają konwersji.  Wkrótce zostaną przekazane informacje o terminach szkolenia upgrade wyrównawczego poziom 1, przeznaczonego dla zainteresowanych absolwentów systemu modułowego, jak również terminy szkoleń na poziomie 1.

Informacje o przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera, o wielopoziomowym systemie kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG Zurych, o tym kto może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy oraz o planowanych terminach szkoleń w j. polskim znajdziesz  tutaj
System opisany jest na stronach www.cantienica.com (DE), www.cantienica-method.com (EN).