Fizjo Fitness Pro Well Lifestyle -Wszystkie zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, usprawniania ruchowego z uwzględnieniem reedukacji/rehabilitacji mięśni dna miednicy wg metody Benity Cantieni. Subtelne ćwiczenia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, w każdej fazie życia. Przed przystąpieniem należy wypełnić ankietę zdrowotną.

Kursy/Warsztaty/Cykliczne zajęcia grupowe/Sesje indywidualne

W koncepcji CANTIENICA® kluczowym jest sprzężenie układu kostno-mięśniowo-powięziowego całego ciała. Ćwiczenia kształtują ruch, siłę, ciało, postawę i szybkość reakcji na potrzeby życia codziennego, poprzez sprzężenie mięśni dna miednicy tj. zespołu mięśni Levator Ani i kształtowanie ruchu trójwymiarowego. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu. Wyprostowana miednica, osie kończyn i naprężony kręgosłup, jako podstawa każdej pozycji ćwiczebnej, gwarantują bezpieczeństwo dla stawów, optymalną ochronę przed obciążeniami i urazami, a czerpanie siły z głębi dobry seks i lekkość. Logiczną konsekwencją jest kształtne, stabilne, sprawne i zrelaksowane ciało. Osiąganie rezultatów następuje poprzez jakość tzn. terapeutycznie trafną anatomiczną precyzję, a nie poprzez ilość powtórzeń. Celem jest kształtowanie prozdrowotnych zachowań w życiu codziennym.

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE (w małych grupach)

Od 1 października 2020r.:

wtorek  7.45-8.45; 10.45-11.45; 12.00-13.00;
ul. Św. Wincentego 41, 50-251 Wrocław, Pro Humane, (Śródmieście-Nadodrze)

wtorek 18.15-19.15 (kobiety) oraz 19.30-20.30 (mężczyźni)
ul. Zwycięska 14e, 53-033 Wrocław, Zwycięska gym & fitness center, (Krzyki-Ołtaszyn)

środa 19.30 -20.30 oraz 20.30-21.30
ul.
Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław, Klub Sportowy AZS Wrocław, obiekt GEM, (Zacisze)

czwartek 18.15-19.15 oraz 19.30-20.30
ul. Zwycięska 14e, 53-033 Wrocław, Zwycięska Gym & Fitness Centrum, (Krzyki-Ołtaszyn)

Opłata za cykl zajęć grupowych jest stała i wynosi 200,00 zł.
Ilość zajęć w cyklu według następującego schematu:
I cykl - 4 zajęcia, II cykl - 5 zajęć, każdy następny cykl - 5 zajęć.
Można wybrać jeden termin w tygodniu lub więcej (w miarę wolnych miejsc). Nie ma możliwości przesunięcia zajęć rozpoczętego cyklu na inny termin, natomiast każdą nieobecność można odrobić biorąc udział w sesjach on-line. W przypadku 1 nieobecności na sali można skorzystać z 2 sesji on-line, w uzgodnionym terminie, w przeciągu trzech miesięcy od początku cyklu, którego dotyczy nieobecność. Opłata za pojedyncze zajęcia grupowe wynosi 50,00 zł.

Uczestnicy, którzy nie mają doświadczenia z metodą CANTIENICA®, mogą dołączyć (w miarę wolnych miejsc), do każdej grupy po odbyciu 20 min. sesji wprowadzającej (przed pierwszymi zajęciami) lub sesji indywidualnej.

Udział w zajęciach tylko po uprzednim uzgodnieniu.

Zajęcia są indywidualizowane stosownie do potrzeb zdrowotnych uczestników. Cykliczność w przyjętej przez prowadzącą Małgorzatę Żarnowską metodyce nauczania, daje każdemu możliwość świadomego uczestniczenia w swoim indywidualnym ciągłym procesie progresji, niezależnie od tego, czy celem udziału w zajęciach jest profilaktyka, czy terapia schorzeń już występujących. 

SESJE GRUPOWE ON-LINE
poniedziałek 19.00-20.00
czwartek 8.00-9.00

Udział w sesjach on-line jest możliwy za pośrednictwem otrzymanego e-mailowo linku na platformę www.zoom.us. Należy dołączyć odpowiednio wcześniej i ustawić swoją kamerę (laptop, komputer, smartfon) w odpowiedniej odległości, tak aby widoczne było miejsce ćwiczeń oraz przeprowadzić wcześniej test widoczności kamery i mikrofonu/głośności.
Opłata w systemie on-line wynosi 200,00 zł/miesiąc/2xtg/, 100,00 zł/miesiąc/1x1tg/. W systemie on-line opłata jest miesięczna, niezależnie od liczby odbytych sesji tzn. nie ma możliwości odrabiania nieobecności.

SESJE INDYWIDUALNE
Opłata: 180,00 zł/60min (para 240,00 zł/60min)
Przy płatnościach z góry za 5 sesji po 60 min - 810,00 zł (para 1080,00 zł)
za 10 sesji po 60 min - 1440,00 zł (para 1920,00 zł)
Terminy tylko według uzgodnienia.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Informacje o zajęciach warsztatowych/weekendowych znajdziesz tutaj

Zgłoszenia
Telefon/sms 601 239 776, e-mail info@cantienica-instruktor.com
W zgłoszeniu telefonicznym/sms należy podać imię i nazwisko oraz adres email, w zgłoszeniu e-mail dodatkowo numer telefonu do kontaktu.
Małgorzata Żarnowska Fizjo & Lifestyle prowadzi zajęcia grupowe bazując na koncepcji CANTIENICA® body in evolution. Ćwiczenia podlegają ochronie praw autorskich, własności intelektualnej oraz copyright (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami).
Ogólne warunki udziału w zakładce Impressum.

Płatności
Wszystkie płatności dokonywane są z góry na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rachunek bankowy. W tytule wpłaty należy podać cykl i datę pierwszych zajęć danego cyklu np. I cykl zajęć grupowych od dd.mm.rr lub cykl 5 sesji indyw. od dd.mm.rr. lub cykl sesji on-line od dd.mm.rr.
Gwarancją miejsca/terminu jest dokonanie płatności.

J
ak ubrać się do ćwiczeń CANTIENICA® ?
Nie jest wymagane żadne specjalne gimnastyczne ubranie, natomiast idealne jest ubranie przyległe do ciała z materiału stretch. Przylegające ubranie ułatwia instruktorowi oraz ćwiczącemu staranniejsze zważanie na subtelności ciała, elastyczne zapewnia swobodę ruchów, w szczególności w obrębie stawów miednicy i barkowych. Ważne jednak aby czuć się swobodnie. Praca instruktora polega m. in. na coachingu poprzez dotyk, zatem do uczestnictwa w zajęciach grupowych wskazany jest długi rękaw i długie nogawki. Na stopy koniecznie bezpoślizgowe skarpety.