Obudź inteligencję Twego ciała, pozwól sobie na TigerfeelingBenita Cantieni, Metoda CANTIENICA®

CANTIENICA® body in evolution (wcześniej: Metoda Kształtowania Ciała & Postawy) jest  vivatomicznie uzasadnioną koncepcją na postawę i sprawność ruchową, autorstwa Szwajcarki Benity Cantieni.

Benita Cantieni w 1997r. założyła przedsiębiorstwo zajmujące się prowadzeniem badań empirycznych i eksploracji w zakresie anatomii stosowanej, tworzeniem terapeutycznych metod treningowych. Sukcesem tryumfowała w pierwszej kolejności na sobie, stając się, po raz pierwszy w życiu, wolnym od bólu człowiekiem, mającym przyjemność w bieganiu. Zakładając szkołę stawiła, nową marką CANTIENICA®, wyzwanie branży zdrowia. Benita Cantieni z wielką pasją przekazuje swoją wiedzę tym, którzy chcą swoje ciało utrzymać aktywnie i zdrowo przez całe życie.

Przedmiotem badań Benity Cantieni jest idealna postawa, w której wszystkie stawy i kręgi wolne są od ucisku, nazywa ją Basis-Embodiment. W tym zgodnym z naturą, odpowiadającym planowi budowy człowieka, naprężeniu znajduje się 100 % utrzymujących szkielet mięśni w dynamicznie aktywnym napięciu wyjściowym. Konsekwentne sprzężenie mięśni powoduje w reakcji łańcuchowej wolną i niezakłóconą współpracę kości, mięśni, ścięgien, więzadeł, powięzi, nerwów i narządów.

Fundamentem i centrum Basis-Embodiment jest miednica, wyprostowana i zmobilizowana w sprzężeniu z całym zespołem mięśniowym miednicy i dna miednicy. Świadome uaktywnienie wewnętrznej warstwy mięśni dna miednicy (dźwigacza odbytu, m. levator ani) daje plecom stabilność, stanowi centrum wyprostowanego człowieka i jego zdrowego ruchu. Wszystkie autochtoniczne mięśnie pleców są uaktywnione, kręgosłup naprężony, ciężar tułowia „niesiony” mięśniami dna miednicy, nogi i stopy czują się lekkie -Tigerfeeling.

Koncepcja CANTIENICA® jest pierwszą terapeutyczną metodą fitness na świecie. Ten inteligentny trening potwierdza się również w prewencji chorób cywilizacyjnych m. in. takich jak skrzywienie miednicy, dolegliwości grzbietu i barków, zwyrodnienie stawów, inkontynencja (nietrzymanie moczu, stolca), obsuwanie się narządów, wady postawy oraz w docelowej terapii schorzeń już występujących.  Dowiedz się więcej

Instytut CANTIENICA AG w Zurychu (Szwajcaria) kształci terapeutów, fizjoterapeutów, położnych i instruktorów fitness oraz zainteresowanych i uzdolnionych wywodzących się z innych kierunków zawodowych, jest akredytowany od 2006r. przez SGS (Zurych, CH) certyfikatem eduQua.

Ćwiczenia wprowadzane są z powodzeniem w terapiach ruchem, w działaniach zdrowotnych i prozdrowotnych, w branżach fitness, zdrowie i medycyna. Wgląd do zasad treningu można uzyskać biorąc udział w zajęciach warsztatowych.

Jak zostać instruktorem CANTIENICA® ?
W latach 2014-2017 dostępne były w Polsce szkolenia organizowane i prowadzone przez Małgorzatę Żarnowską
w ramach jej szkoleniowej umowy licencyjnej z CANTIENICA AG, w języku polskim, w systemie modułowym: CANTIENICA®-Program Power, CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy.

Na skutek
transformacji w systemie szkoleniowym CANTIENICA AG odeszła od systemu modułowego i przeszła na system wielopoziomowy (1-4). Przyczyną przejścia była potrzeba standaryzacji, ze względu na jakościowo znaczne różnice w przekazywaniu metody, przez absolwentów poszczególnych modułów. Przejście na system wielopoziomowy doprowadziło do profesjonalizacji zakończonego egzaminem szkolenia podstawowego.
Nauka i nauczanie tej metody jest bardziej przejrzyste, a także bardziej wymagające. Dzięki konwersji został osiągnięty zamierzony postęp jakości.

W 2019r. nastąpiły radykalne
zmiany w polityce firmy. CANTIENICA AG wprowadziła licencyjny
system ochrony marki, a wraz z nim nowy claim metody: CANTIENICA® body in evolution.

Informacje na temat:
- kto może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA® body in evolution,
- przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera,
- wielopoziomowego systemu kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG
- warunków licencji

- planowanych terminów szkoleń organizowanych przez CANTIENICA AG
- listy instruktorów licencjonowanych oraz rekomendowanych dyplomowanych
znajdują się na stronie www.cantienica.com.